In de noordelijke provincies zijn veel mooie locaties en kleinschalige evenementen waar literatuur en poëzie perfect passen. Buro05 organiseert sinds 2017 kleinschalige evenementen in de provincie om de lokale woordkunsten te promoten. In de stad Groningen vinden maandelijks literaire en poëtische middagen plaats in Indonesisch restaurant De Omhelzing, waar onder anderen Lilian Zielstra, Anne Greet Bos, Renée Luth, Fieke Gosselaar, Jirke Poetijn en Kasper van Hoek optraden. Ook in Het Huiskamercafé in Westerwijtwerd zijn al een paar literaire lunchmiddagen geweest. Na de zomerstop gaan we verder, dan ook op locaties in Winsum en Stedum.