In de drie noordelijke provincies zijn veel interessante en mooie locaties en kleinschalige evenementen waar literatuur en poëzie perfect passen. Buro05 gaat de komende jaren de provincie in om de woordkunsten te promoten. Het Huiskamercafé in Westerwijtwerd is een perfecte locatie voor schrijvers en dichters, en geldt als startplaats voor de plannen van Buro05.
Op zondag 23 juli vindt op het landje vlakbij het café een intiem festival plaats met veel lekker lokaal eten, microbier, 78 toeren muziek van DJ Andy Knopfen, theater en poëzie van onder anderen Lilian Zielstra en Anne Greet Bos. Buro05 tekent voor het programma dat duurt van 14 tot 18 uur. Meer buitenstadse evenementen worden hier aangekondigd.